Je tomu již sedmset let, co královské město Nymburk navštívila Eliška Přemyslovna. Tuto historickou událost se rozhodli připomenout ochotníci z Hálkova divadla pod záštitou města.

Toto neobvyklé historické představení přilákalo v sobotu pod městské hradbydesítky lidí, kteří mohli vidět dobové oblečení, rytířské souboje a hlavně se mohli podívat: „Jak to tenkrát vlastně bylo.“ Rekonstrukci návštěvy přálo také počasí, které s sebou z minulosti Eliška třeba přivezla.

Pořadatelé děkují všem zúčastněným a hlavně publiku, které se sešlo v hojném počtu a bez kterého by tato akce ztrácela význam.