Městečko, kde se zastavil čas. Tak označil Nymburk Oskar Krause ve svých textech, na slavnostním večeru prostřednictvím Alfreda Strejčka. Ten přítomné uvedl do života a díla Oskara Krauseho spolu se Štěpánem Rakem slovem i hudbou. Na závěr předal místostarosta Nymburka Pavel Fojtík Nymburského bronzového lva III. třídy vdově Alici Krauseové.

Nymburský rodák Oskar Krause (1936 - 2011) zemřel letos na jaře. Komponovaný pořad pro něj připravil Zdeněk Hazdra z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který večerem provázel.

„Právě dnešní 17. listopad je vhodnou příležitostí připomenout život člověka, který byl tak typický pro 20. století. Oskar Krause byl po roce 1948 komunisty uvězněn za přechod státních hranic a odsouzen na pět let, které strávil v uranových dolech.

Po návratu z vězení pracoval jako dělník na státním statku, posléze ale zakotvil 
u cirkusu, díky němuž se po roce 1968 dostal do Švýcarska. Zde založil galerii, v níž svá díla vystavovali Jan Kristofori, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jiří Anderle nebo Olbram Zoubek. V rámci vernisáží a besedních večerů ji navštívily takové osobnosti jako Adina Mandlová, Josef Škvorecký, Viktor Fischl, Rafael Kubelík či Alexandr Solženicyn.

Tuto galerii, jejímž krédem byla soustavná podpora české věci v zahraničí, řídil Krause až do své smrti,” shrnul životní příběh Oskara Krauseho.
Vzpomínkový večer nesl název Snad jsem nezabloudil, podle stejnojmenné knihy. Osobní známí a přátelé Oskara Krauseho v publiku si připomněli mimo jiné, že tato osobnost znala také humor namířený na sebe sama, proto i památka na něho byla laskavě veselá.

„Velký dík patří tvůrci scénáře Zdeňku Hazdrovi za hluboký a emotivní kulturní zážitek,” rozloučil se se všemi účinkujícími Fojtík. Akci pořádalo Město a Společnost přátel starého Nymburka.