Novou publikaci připravila k vydání hned trojice autorů, tedy Jiří Černý, Pavel Fojtík a Jan Řehounek. Program slavnosti nejprve nabídl pěvecké vystoupení dětí z nymburské ZUŠ. Jejich vtipná písnička s textem začínající zhruba takto, měla u publika velký úspěch: Nymburský pamětní desky vy jste tak hezký, tak hezký. V záři letního sluníčka, leskne se nejedna destička… Nymburský básník Jiří Teper potom připomněl ve svých slovech i literární hodnotu některých nápisů. Rovněž hudební pedagog Jiří Chvojka sklidil dlouhý potlesk za své kytarové vystoupení. Ale pak už dostali slovo autoři zmíněné publikace. Jiří Černý zavzpomínal na realizaci prvního nápadu zmapovat všechny pamětní desky ve městě, u kterého byla před dvaceti lety tehdejší praktikantka Simona Lazarová.

Pavel Fojtík vysvětlil mnohé proměny nápisů na deskách, odhalování různých dobových památníků a také přejmenovávání ulic. Například dnešní náměstí Přemyslovců neslo ve své historii šest názvů. Některé dobové desky nebo artefakty byly uloženy do depozitáře muzea, ale jiné zmizely, zatím beze stopy. Spoluautor knihy rovněž připomněl i řadu pamětních desek instalovaných v posledních letech.

Třetí z autorů, Jan Řehounek, se hlavně zmínil 
o zaniklých nymburských památnících. Za všechny uvedl ten, který byl začátkem padesátých let věnován první pětiletce a byl umístěn před hlavním nádražím. Ovšem zatím se na žádném dokumentu nedochovalo jeho zobrazení. Detektivní historii má také za sebou pátrání po osudech busty V. I. Lenina umístěné ve stejnojmenném přilehlém parku.

V roce 1971 po jednom mejdanu totiž skončila díky dvěma aktérům ve Valech. „Pachatelé zůstali až do současnosti neznámí. Když se hlava Lenina zanedlouho na svůj podstavec vrátila, byla čistě bílá. Lidé začali říkat, že se ve Valech umyl a potoku začali říkat Leninovy lázně," uvedl Jan Řehounek. Celou historku připomněla vtipná scénka, kterou s tímto autorem sehráli Jiří Vetešník a Jaroslav Šturma. Slavnost vyvrcholila křestem nové knihy. Kmotrovské role se ujal čestný občan Nymburka MUDr. Jiří Vokněr a společně s ním vedoucí kanceláře nymburského starosty Vlasta Strnadová. Příjemný podvečer skončil velkou autogramiádou.
Knížka je k dostání v nymburském infocentru a objeví se i na pultech místních knihkupectví.

MILAN ČEJKA