Dvoudenní finálový program byl jako při minulých ročnících nabitý a zábavný. O skvělou náladu se při originálních pódiových vystoupeních postaral známý mim, herec a moderátor Michal Nesvadba.

„Každá školka do finále postoupila z oblastního kola, která se konají na mnoha místech v naší republice. Přehlídka je nesoutěžní a snažíme se, aby programová skladba pódiových skladeb byla co nejpestřejší a inspirující. Jako každý rok jsme nabídli dětem řadu dalších doprovodných programů,“ uvedla za organizátorky Ivana Šmejdová.

Všechna vystoupení sklidila ovace a dlouhý potlesk. V pátek se mezi účinkujícími objevila i mateřská škola z Bobnic s tanečním programem nazvaným Lady Carneval, v sobotu na pódiu nechyběly děti z nymburské mateřské školy Adélka. Na úplný závěr si tradičně všichni společně se zvonečky v dlaních zazpívali písničku o Mateřince.

Milan Čejka