V kulturním domě se sešli příznivci rocku a punku. Svižné a dost ostře řezané hudební dárky nadělovaly kapely Jedenácté přikázání, Práva pupku, Pořát jinak a po téměř dvaceti letech znovuvzkříšená poděbradská kytarovka Sine Nomine.