Dorazilo však jen několik stánkařů. K mání byly jarní ozdoby, pomlázky a řehtačky, ale i horká medovina, čerstvé mléko nebo oděvy na nejmenší.

Po desáté dopolední, kdy jsme na jarmark zavítali s naším objektivem, se kolem stánků pohybovali zejména senioři, kteří jarmark brali podobně jako za dřívějších časů. Jako možnost potkat se a povyprávět si se známými.