Samotný obřad začal po 18. hodině, kdy na západě mizely poslední sluneční paprsky a na východě se objevil nádherný měsíční úplněk. „Jarní rovnodennost slavily národy celého světa. V letošním roce bylo vybráno vyvýšené bývalé opevnění na západním okraji Libice, které je největším a nejlépe dochovaným staroslovanským hradištěm blatného typu v Čechách. Lidé tu žili už v době bronzové, své kultovní aktivity tady provozovali Keltové. Slované sem přišli někdy v 6. století. Podle pověstí zde působila bájná slovanská kněžna Libuše, která tu měla připravovat kouzelné lektvary z bylin, nasbíraných na nedalekém magickém kopci Oškobrh,“ uvedl za organizátory slavnosti Jan Kroča.

Nejprve zazněly šamanské bubny, přitom bubeníci a někteří další účastníci měli na sobě bílé oblečení. Došlo ke vzývání a uctívání přírodních sil a světových stran. V průběhu obřadu zapálili dva muži a dvě ženy symbolický oheň, kolem kterého všichni utvořili velké Kolo života. Následoval přípitek medovinou z kravského rohu s provoláním Sláva rodu. Obřad zakončilo společné stylové občerstvení. „Poznávání české krajiny a starých zaniklých tradic je vlastně přímá cesta k vlastním živým kořenům,“ doplnil Jan Kroča.