Nechyběla ani tradiční řemesla, jako například kovář nebo košíkář. Děti se mohly povozit na dřevěném ručně poháněném kolotoči, či sledovat divadlo. Nechyběl stánek s výrobky pro vážně nemocnou Nelinku z Milovic, jejíž rodině půjde výtěžek z celého jarmarku.