Malí i větší čertíci a čertice se činili a sbíraly bonbóny coby body, za něž při konečném zúčtování získali odměnu. Zametání pavouků a házení do kotlů šlo dětem jako po másle a stejně tak i sehranému týmu Symfonie organizace akce. Jako jedno tělo zatančili všichni čerti třeba popelářský tanec a rozloučili se společnou pekelnou básničkou.