Záběry zachycují situaci v sobotu kolem druhé odpolední. Vzhledem k výšce jsou lidé jen těžko vidět, jasná je však plocha, na které se návštěvníci zabydleli.