„Tati, já chci do tanku,“ pokřikovali zhruba osmiletí caparti a hrnuli se mezi uniformované vojáky a vystavená bojová vozidla. Kluci se pak předbíhali, kdo bude uvnitř velkého stroje první a ti vychytralejší se houpali na hlavních. Scény jako z filmu Obecná škola. Inu, zvláštní pojetí dětského dne. Ale jak prví klasik, proti gustu žádný dišputát.