Autoři 
v něm právě Městec označují jako zřejmé rodiště slavného panovníka. „Vaše město podpořilo realizaci dvou dokumentů o zakladateli Městce Králové, který je z největší pravděpodobností i jeho místem narození. První dokument jsme dokončili, a to v podobě deseti videospotů. Tento cyklus určený především pro II. stupeň ZŠ a pro gymnázia, nese název Pátý český král Přemysl Otakar II., předobraz velkého portrétu," píše Jarmila Karolína Riesová, producentka dokumentu.

Pro cyklus byly vytvořeny webové stránky, kde jsou zmíněné videospoty umístěny spolu s dalšími rozšířenými informacemi o tomto velkém českém králi. Stránky lze nalézt na adrese www.premyslotakar.cz. Městec Králové 
v souvislosti se zakladatelskou činností Přemysla je zmíněn ve videu číslo 7 a je uveden v závěrečných titulcích posledního videa číslo 10.

Po tomto cyklu by měl následovat celovečerní dokument s názvem Přemysl Otakar II. král železný, zlatý 
a rytířský. Zatím autoři projektu neuvedli, kdy by se případně mohl objevit v distribuci nebo na televizních obrazovkách.