Předchozí
1 z 6
Další

GADALAIKY / ČTVERO ROČNÍCH DOB
pátek 9. června od 19.30 hodin v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora: Roman Patočka.Mezinárodní hudební festival Kutná Hora: Roman Patočka.Zdroj: DENÍK/Jan Šmok

Čtvero ročních období (italsky Le quattro stagioni) je soubor čtyř koncertů pro housle a orchestr. Každý má evokovat jedno roční období. Antonio Vivaldi (1678 – 1741) je zkomponoval za svého působení jako dvorního kapelníka v Mantově. Ačkoli dnes jde o jeho nejpopulárnější díla, často využívaná i zneužívaná populární kulturou, ve své době představovaly tyto programní koncerty malou revoluci. Skladatel v nich v nich ztvárnil tekoucí potoky, zpívající ptáky různých čeledí, pastýře a jeho štěkajícího psa, bzučící mouchy, bouře, opilé tanečníky, lovecké výpravy z pohledu lovců i kořisti, zamrzlé krajiny, drkotání zubů a teplé zimní ohně.

Vivaldi ovšem zdaleka nebyl jediný, koho zaujala myšlenka hudebně přiblížit přírodní cyklus. Skladeb na téma ročních dob existuje mnoho. Peteris Vasks (nar. 1946) je lotyšský skladatel, jehož díla jsou posluchači přijímána velmi vřele. Má silné environmentální cítění a sepětí s přírodou tematizuje ve svých skladbách. Přesto ale v jeho „gadalajkách“ budeme marně hledat zurčící potůčky nebo jiné konkrétní přírodní zvuky. Jde mu spíše o pocity než obrazy, nejsou programní hudbou v klasickém slova smyslu.

Další informace k programu najdete ZDE.

JOHANN SEBASTIAN BACH VI
pátek 9. června od 22.30 hodin v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023. Koncert v chrámu sv. Barbory v úterý 6. června - Konstantin Lifschitz.Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023. Koncert v chrámu sv. Barbory v úterý 6. června - Konstantin Lifschitz.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Bachovské pokračování epochálního provedení kompletního Beethovenova klavírního díla Konstantinem Lifschitzem během festivalového týdne v roce 2021. Johann Sebastian a Konstantin Lifschitz v dialogu dvou souznících duší. Část šestá – Goldbergské variace.

Krom jedné rané výjimky nejevil Bach pražádný zájem o formu variací. O to překvapivější je, že ke konci života najednou přichází s cyklem 30 variací, který zdaleka přesahuje vše, co bylo do té doby v tomto žánru zkomponováno. Cyklus začíná a končí nádhernou dvoudílnou árií. Po prvním tématu následuje třicet variací, které sumarizují umění kontrapunktu, tedy umění, jak dovedně proplétat dva a více hlasů.

Variace mají různá tempa, charakter, využívají různých figurací, ozývají se zde dobové tance (giga, polonéza, menuet, sarabanda), ale ani to Bachovi nestačilo. Každou třetí variaci zkomponoval jako kánon, kdy druhý hlas opakuje s malým zpožděním přesně totéž, co první. Druhý hlas nasazuje v rozestupu primy (stejný tón), pak sekundy (o jeden tón výš) a tak dále, až k noně (vzdálenost 9 tónů). Ve třicáté a poslední variaci se z nebeských sfér vracíme na zem: v base totiž zní melodie dvou lidových „hitů“ Bachovy doby s vtipně neslušnými texty.

Kromě roviny teoretické jsou Goldbergovské variace také přehlídkou virtuózní klavírní (či lépe cembalové) techniky. Na moderním klavíru jsou některé pasáže hratelné jen obtížně, to ale klavíristy naštěstí neodrazuje. Pro posluchače vzácných živých uvedení se Goldbergovy variace stávají zážitkem, jenž se dá přirovnat k putování a který člověka promění. Terapeutické působení této hudby popsala ve své silné novele Kontrapunkt psychoanalytička Anna Enquistová (její kniha vyšla v českém překladu).

Další informace k programu najdete ZDE.

SLOVOPÁDY ZPOZA LOUŽE
sobota 10. června od 15.00 hodin v Blues Café v Kutné Hoře

Blues Café v Kutné Hoře.Blues Café v Kutné Hoře.Zdroj: Richard Karban

Gotické kulisy svaté Barbory festival tentokrát opustí a vydá se do prostředí, které svědčí spíše posezení s přáteli. Neformální interaktivní večer plný překvapení a improvizace slibuje pásmo beatnické poezie a českých písní. Bude se číst, povídat a zpívat, vybírat z tvorby dvojic Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra, Horáčka a Hapky.

Zazní písně, které mají v sobě beatnického ducha, a k nim i poezie Václava Hraběte nebo jeho divokých amerických „sourozenců“ Lawrence Ferlinghettiho či Charlese Bukowského. „Představení, které mělo premiéru v Portlandu, první reprízu v psychiatrické léčebně v Opavě, třetí uvedení na ambasádě v Kodani a čtvrtou reprízu v Káhiře u Nilu… a všude mu rozuměli,“ slibují protagonisté.

Další informace k programu najdete ZDE.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
sobota 10. června od 20.00 hodin v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora: Terezie Fialová.Mezinárodní hudební festival Kutná Hora: Terezie Fialová.Zdroj: DENÍK/Jan Šmok

Schubertův mistrovský smyčcový kvintet uzavírá kruh letošního festivalu. Slovenské variace Bohuslava Martinů jsou poslední skladbou skladatele krátce před smrtí, dojemnou ve své prostotě a upřímnosti, Novákův kvintet si poslední dobou razí vítěznou cestu koncertními pódii, možná i díky někdejšímu objevnému provedení na kutnohorském festivalu.

Tvorba pro violoncello Bohuslava Martinů (1890 – 1959) je velmi bohatá, skladatel musel mít nástroj ve zvláštní oblibě. Interpretům zanechal koncerty, sonáty a další díla s doprovodem klavíru, mimo jiné dvoje variace. Slovenská píseň, kterou si vzal za základ virtuózních proměn, je rapsodicky uvolněná, elegická i toužebná. Jejím slovenským originálem je tzv. trávnica, tedy zpěv dívky kosící trávu a myslící na milého. Skladatele, jemuž byl folklór velmi blízký, jistě zaujala zvláštní modalita písně recitativním charakterem. V klavírním doprovodu zaslechneme stylizovaný cimbál. V roce své smrti vytvořil trvalý klenot violoncellového repertoáru.

Folklórní inspirace spojuje toto dílo s Klavírním kvintetem a moll Vítězslava Nováka (1870-1949). Je první z řady skladeb z jeho tzv. moravského období, vznikl v roce 1897. Z díla je patrné okouzlení krajinou, lidmi a jejich melodiemi, z nichž některé jsou v tomto díle obsaženy.

Smyčcový kvintet Franze Schuberta (1797 – 1828) je jeho posledním velkým dílem. Za svého života byl Schubert uznáván především jako autor písní, jeho tvorba komorní a symfonická musely na docenění počkat několik dekád. Také kvintet, měl premiéru až v roce 1850, tiskem vyšel o tři roky později. Rozsáhlá první věta plná nečekaných harmonických obratů, vznešená i turbulentní věta druhá, scherzo znějící až symfonicky a finále, které končí na svou dobu opravdu odvážně – právem je dnes kvintet považovaný za stěžejní dílo komorního žánru.

Další informace k programu najdete ZDE.

POSTLUDIUM JOHANN SEBASTIAN BACH VII
neděle 11. června od 15.00 hodin v kostele Zvěstování Panny Marie v Bohdanči

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023. Koncert v chrámu sv. Barbory v úterý 6. června - Jiří Bárta.Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2023. Koncert v chrámu sv. Barbory v úterý 6. června - Jiří Bárta.Zdroj: Deník/Jan Šmok

Bachovské postludium pro sólové violoncello v rodinné atmosféře bohdanečského kostela. Rozloučení a poděkování.

Potenciál sólového violoncella, dříve nástroje vhodného jen k doprovodu, si jako první uvědomil Johann Sebastian Bach. Nejenže violoncello obsáhne basovou i tenorovou polohu a vyšplhá se do výšek, ale také se velmi podobá lidskému hlasu. Violoncello dokáže zpívat, jásat i lamentovat stejně jako hlas člověka a tím je nám blízké.

Bach stvořil cyklem šesti violoncellových suit cosi nového, přímo revolučního, díla, která ovlivnila literaturu pro tento nástroj do té míry, že se podobného činu odvážili až skladatelé 20. století – Kodály nebo Britten. Oproti cyklu sólových partit pro housle jsou suity pro violoncello tradičnější. Mají totožnou strukturu: po preludiu následují čtyři dvoudílné standardní tance barokní suity (allemande, courante, sarabanda, gigue), mezi které Bach vložil buď menuet, gavotu nebo bourée.

Díky basové hloubce a tenorovému rozsahu violoncella vynikne Bachovo umění skrýt v jedné sólové lince několik hlasů. Ačkoli byly suity komponovány pravděpodobně k instruktivním účelům, patří dnes díky své virtuóznosti, emocionálnosti a intimitě k oblíbenému repertoáru všech koncertních hráčů. Většina z nich cítí potřebu vracet se k nim opakovaně.

Další informace k programu najdete ZDE.

OBRAZEM: MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA 2023

Tisková konference před zahájením festivalu

Preludium a zahajovací koncert

Koncert Labyrint světa a ráj srdce v chrámu sv. Barbory

Koncerty v kapli Božího těla a v chrámu sv. Barbory