Soubor přijal v pátek 7. února pozvání zdejšího divadelního spolku Vojan a produkce přilákala nejen místní, ale dorazili i mnozí zájemci ze širokého okolí.

První část programu nazvaná Letí smetí byla sestavená z divácky prověřených veselých čísel. A všechna měla velký úspěch i v zaplněném sále libického kulturního domu. V rychlém sledu jeden nápad střídal druhý, například velice působivá byla kreace Masky. Zkrátka pětadvacítka tanečníků a tanečnic nabídla publiku skvělé zážitky. Účinkující často sklízeli potlesk na otevřené scéně.

„Programově se nesnažíme o zařazení mezi folklórní taneční skupiny nebo pohybová divadla. Chceme jít svojí vlastní cestou, takže námětově kombinujeme různá taneční čísla, čerpáme především z českých a moravských lidových tradic, občas i z evropských zvyklostí, dále těžíme z výrazového tance nebo možností pantomimy. Věkové rozpětí v souboru je velice široké, a vedle mladých dostává prostor i straší generace. Mám za sebou také spolupráci s Vojanem na komedii Slaměný klobouk, raduji se z úspěchů libických ochotníků,“ vysvětlil umělecký vedoucí souboru a uznávaný choreograf Martin Pacek.

Z vyprávění o tom, jak Vandráci procestovali na motorkách Střední Ameriku z Panamy do Mexika.
Vandráci bavili kino cestovatelskými historkami

Ve druhé části rozzářila jeviště taneční groteska, či spíše lahůdka, s titulem Tadáda dip tadáda. Vystoupení se stylově částečně dotýkalo barokní podoby, ale zavítalo i do současnosti. Hlavním motivem bylo setkávání i střetávání muže a ženy v mnoha různých podobách, formách a situacích. Scéna opět přetékala pohybem, nápaditostí, prvky baletu kontrastovaly s moderním tancem nebo swingem.

Na scéně se objevoval číšník jako hlavní arbitr celého vystoupení. Černý i lidový humor, nadsázka, situační komika, sarkasmus střídaly poeticky laděné scény. To vše dokázalo oslovit a zaujmout diváky všech generací. Jasným důkazem byl závěrečný nadšený potlesk, který nebral konce.

Už nyní zve libický Vojan na představení Počestné paní aneb Mistr ostrého meče v provedení DS bratří Mrštíků z moravských Boleradic. Historická komedie bude na programu v sobotu 21. března. Více na webových stránkách spolku.

Zaplněné Hálkovo divadlo bavil Jaroslav Dušek s kultovním představením Čtyři dohody.
Čtyři dohody Jaroslava Duška diváky nutily k zamyšlení i rozesmály
Přebal nové knihy od Jana Řehounka.
Vyšla knížka plná Světlezelených chvilek s Hrabalem
Svatováclavská koruna.
Výstavu lucemburských mincí ozdobí královská koruna