Povídání je určeno pro všechny, kteří by se tuto techniku rádi naučili. Na tuto lekci bude v případě zájmu navazovat dlouhodobý kurz paličkování pod vedením zkušené lektorky Heleny Kubíkové. Helena Kubíková má na svém kontě řadu úspěchů v krajkářských soutěžích a její výrobky jsou oceněny certifikátem regionálního produktu Polabí. Začátek semináře je v 16.30 hodin.

Muzeum vystavuje staré hračky

Nymburk – Hračky od konce 19. do poloviny 20. století jsou tématem výstavy Hračka v životě dítěte, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Nymburce. Exponáty pocházejí jak z muzejních fondů tak ze soukromých sbírek. Návštěvníci nahlédnou do bohatého pohádkového světa hraček a prohlédnou si ty, se kterými si hrály děti ze zámožných i chudých rodin několika generací. Vystaveny jsou ale například i exponáty autorky historických kostýmů nebo ukázky prací mladého nymburského modeláře, které dokládají, že si rádi hrají i dospělí. Výstava v muzeu v Tyršově ulici je otevřená denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin až do 24. září.

Tibetské hudební nástroje léčí

Poděbrady – S původními hudebními nástroji různých kontinentů seznámí zájemce v Ekocentru Huslík ve čtvrtek 29. června od 18 hodin Věra Martincová. Přednáška má název Tibetské misky a kartálky. Tyto nástroje, které pocházejí z rozsáhlé oblasti Himálají, jsou stále častěji vyhledávány pro svůj celkově harmonizační účinky svého zvuku. Jejich vibrace napomáhají spojit se se svým vnitřním tělem a být vědomě přítomný tak, jak to činí po staletí mniši v Tibetu, Nepálu a Indii. Účastníci přednášky se dozví zajímavosti o původu a využití tibetských misek a budou mít možnost zkusit si je sami rozeznít. Přednáška potrvá od 18 do 20 hodin.

Letní koncert zazní v kostele

Činěves – Letní sborový koncert Chorus Laneum se koná v sobotu 1. července od 17 hodin v kostele sv. Václava. V programu zazní balady, spirituály, renesanční skladby a jiné. Spoluúčinkují Zdeněk Klauda, varhany, Jan Mráček, housle, Anna Babíčková, zobcová flétna.