Noc kostelů je opět tady, a to konkrétně v pátek 24. května. Do této akce se v našem regionu již tradičně zapojují duchovní místa 
v Nymburce, Milovicích, Poděbradech, Kostomlatech nad Labem a mnoho dalších. Možná jich je na Nymbursku letos vůbec nejvíc.

Mottem letošní Noci je: Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo. „Tma nám přináší pocit ohrožení. Prožíváme pocit bezmoci. Volání proroka Zachariáše může být vyjádřením každého člověka, který očekává záchranu. Nejen ochranu před zlem, ale trvalou záchranu, kterou už nic neohrozí," říká k mottu biskupský vikář Vít Zatloukal.

Milovice otevřou svůj kostel sv. Kateřiny na náměstí. 
„V 18 hodin je zahájení Noci kostelů. Návštěvníci se mohou těšit například na liturgický tanec, koncert Šporkova tria či ochutnávku ticha," pozvala trochu tajemně do milovického kostela Jana Křížová z radnice.

Podle organizátora Noci kostelů v Milovicích Jana Jakouše chtějí farníci nabídnout prostor ticha a šera nejen lidem žijícím ve farním společenství. „Ochutnávka ticha potrvá dvacet minut a člověk se zastaví, celkově zklidní. 
V šeru vás nebude nikdo rušit, je to takový opak Facebooku," tvrdí Jakouš.

Podle všeho budou mít nejpestřejší program svatostánky v Nymburce. V kostele 
sv. Jiljí si vyslechne třeba cestovatelskou přednášku o Keni, koncert folkové písničkářky Evy Henychové či zamyšlení faráře Jaroslava Krajla s názvem K čemu slouží kostel. Kostel sv. Jiří nabídne komentované prohlídky a koncert violoncellistů.

Více informací najdete na: www.nockostelu.cz.

Podrobný program v Nymburce:

Kostel Českobratrské církve evangelické
17.50–18.00 Zvonění
18.00–18.30 Zahájení se zpěvem a čtením z bible
19.30–20.30 Čtyři sta let Bible kralické
Přednáška Jana Roskovce,
Th.D. při příležitosti čtyřstého výročí Bible kralické.
20.30 –21.30 Koncert folkové skupiny Pranic
Písně vlastní tvorby zahrají
Ondřej Halama, Míťa Meier, Jan Dekány.
23.00–23.15 Závěrečné ztišení s požehnáním
Během večera je připravenprogram pro děti, posezení
s ostatními členy sboru. Komentovaná prohlídka kostela.

Kostel sv. Jiljí
18.00–19.00 Mše svatá
19.00–19.30 Povídání na
téma K čemu slouží kostel
Mgr. Jaroslav Krajl
19.30–20.00 Cestování po Keni
O zážitcích z cest budou vyprávět M. Hájek a P. Touš.
20.30–22.00 Varhanní ochutnávka
Varhany předvede Jozef Greš.
22.00–23.30 Koncert – Eva Henychová Zrcadlení
23.30–00.00 Ztišení a poděkování za Noc kostelů

Kostel sv. Jiří
16.00 Odemknutí kostela sv.
Jiří a zpřístupnění interiéru
veřejnosti
17.00–17.30 Komentovaná
prohlídka kostela sv. Jiří
O stavebních dějinách a umělecké historii kostela a bývalého hřbitova.
18.00–18.30 Vystoupení
nymburského violoncellového tria Jiří Čmugr, Jan Ritter a Petr Zeman
23.00–23.30 Komentovaná
prohlídka kostela sv. Jiří
23.55–1.00 Uzamčení kostela

Husův sbor
18.00–18.05 Zahájení
18.05–18.40 Prohlídka věže
19.00–20.20 Stanislav Kubín: Lahodná vteřina
Recitál poezie a hudby.
21.00–22.00 Saxharem
Koncert saxofonového kvarteta.
22.30–23.15 Společné zpívání (i návštěvníků) s doprovodem varhan
23.15–23.30 Ztišení, společná modlitba
23.30–0.00 Závěr