“Po celý rok 2017 jsme vzpomínali na osobnosti, které formovaly české země, a ve vyprávění jsme se dostali až ke vzniku Československé republiky. V roce 2018 se vrátíme zpět do vzdálenější historie,” podotýká Eliška Nehybová, pracovnice Víceúčelového kulturního zařízení Milovice.

Letošní rok se ponese v duchu starověku. Marie Kořínková nejprve připomene civilizaci zvanou Sumerská říše a také Akkadskou říši, která byla první důležitou politickou jednotkou. Na tradiční setkání se zájemci mohou těšit v Městské knihovně Milovice každé třetí úterý v měsíci od 16.30 hodin. 

Z trochu jiného soudku to bude 30. ledna. Knihovna plánuje přednášku Václava Kořána o knize Tři bratři z Mydlovaru. Kniha byla napsána Karlem Sellnerem již v roce 1934 a jejími hrdiny jsou bratři Cyprián, Jan a Mikuláš Roudničtí žijící na břehu Labe nedaleko Mydlovaru. Václav Kořán pátral po potomcích oněch hrdinů a zjistil mnoho zajímavého o jejich osudech. Knihu nedávno vydal v reedici. Samotný příběh se odehrává v 16. století za dob panování císaře Ferdinanda I.