Jedná se o 78. svazek prestižní řady monografií vydávaných münsterským Ústavem pro srovnávací studium měst.

Německý název zní „Die mittelalterlichen Städte in den böhmischen Ländern. Gründung – Verfassung – Entwicklung“ (Středověká města v českých zemích. Založení –správní zřízení–vývoj).

Český čtenář má ale možnost sáhnout po původní české verzi knihy vydané pod titulem „Vznik městského zřízení v českých zemích“ v nakladatelství Karolinum v roce 1997.

Z měst Nymburska a Poděbradska jsou v ní na několika místech připomenuty zejména počátky samotného Nymburka, jemuž připadla v rámci urbanizačních snah posledních přemyslovských králů významná role.

Jiřímu Kejřovi lze pogratulovat nejen k výraznému vědeckému úspěchu, ale také k letošnímu kulatému životnímu jubileu.

Více o knize i münsterském ústavu na webových stránkách: http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/.

Autor: Marek Ďurčanský