Varhanní virtuos Petr Čech, ředitel Pražské konzervatoře, dokázal z místního nástroje dostat maximum. Obdivuhodně zahrál Bacha a zkušeně doprovázel pěvkyni M. Svobodovou.

Na pěti koncertech účinkovali umělci z České republiky a Itálie. V kostele sv. Havla v Rožďalovicích to byli mezzosopranistka M. Machovičová a basista J. Kovačič. Oba patří k nejmladší pěvecké generaci a největším nadějím operního mládí. Mají krásný hlas, zpívají velice přirozeně,  muzikálně a na podiu dobře vypadají.  

Další koncerty se konaly v kulturním domě na Loučeni. Pražská konzervatoř představila houslistku M. Hasoňovou a zpěvačku I. Moravcovou za klavírního doprovodu prof. P. Ožany. Obě dvě mladé dámy byly perfektně připraveny, a jejich program byl velice zajímavý (zazněl i B. Smetana – Z domoviny).

Italské duo N. Testa (klavír) a A. Crosta (flétna), z jihoitalského Avellina,  nás provedlo celým hudebním světem.  Výkony obou byly obdivuhodné. Je vidět, že spolu hrají již dlouho, mají jistotu souhry, muzikální projev bez zjevných slabin.

Závěrečný galakoncert připadl již tradičně pražskému Národnímu divadlu a jeho operním sólistům. Sopranistka B. Řeřichová-Perná a basbarytonista M. Kubečka zpívali báječně a publikum je odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Oba zpívají naprosto přirozeně, dokonale intonují, herecky bez chyb. Kéž by jim to vydrželo co nejdéle.

Festival TT Loučeň opět potvrdil, že poptávka po vážné, totiž krásné hudbě je, a to i v době dovolených, prázdnin, že hudbou žijí nejen kulturní centra, ale  i malá místa, že hudební aktivity mohou mít bombastickou reklamu v televizi a novinách, ale  - jak je vidět na Loučeni – hudbymilovní posluchači si vždy najdou kvalitní koncerty a jdou si poslechnout  zajímavý program.

Radomír Melmuka