O instalaci zařízení, které pomůže méně pohyblivým lidem dostat se do prvního patra a tím tedy i do hlediště, rozhodli radní. „Naše divadlo se díky tomuto kroku mění v bezbariérové. Věřím, že díky umístění plošiny si na představení najdou cestu i lidé, kteří s jeho návštěvou kvůli komplikovanému přístupu do hlediště možná váhali,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Instalována bude schodišťová plošina pro imobilní osoby s maximální nosností 250 kilogramů. Bude se logicky pohybovat mezi přízemím a prvním patrem. Umístěna bude na pravé straně při vstupu do haly objektu divadla, kde bude obepínat dvouramenné vnitřní schodiště.

Termín zahájení výstavby je naplánován nejdříve od 22. června, tedy po odehrání posledního představení a se začátkem divadelních prázdnin. Termín dokončení se předpokládá nejpozději do září, kdy začíná nová divadelní sezóna. „Předběžná cena odhadnutá na základě průzkumu trhu je 280 tisíc korun bez DPH. Skutečná cena díla však vzejde z výběrového řízení,“ řekl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Budova Hálkova divadla z roku 1936 patří městu a dosud postrádala bezbariérový přístup i výtah. Vyznačuje se prvky funkcionalismu a navrhl ji architekt Jaroslav Kosek. Významný podíl na jeho podobě má i architekt a stavitel Jaroslav Caňkář. Nachází se v Městské památkové zóně. „Proto bylo zapotřebí najít vhodné technické řešení, které vyhoví všem stavebním i vizuálním požadavkům,“ doplnil Černohous.

Vylepšení se Hálkovo divadlo dočkalo také loni v červnu, kdy došlo na výměnu čtyř velkých portálových oken. Jednalo se o dvě okna na severní straně do Tyršovy ulice a dvě okna na jižní straně do dvora ZŠ Tyršova. Práce byly prováděny za provozu divadla a projekt přišel na 2,2 miliony korun.

Do doby montáže plošiny divadlo pojede v normálním režimu. Už ve středu nabídne bláznivou komedii Natěrač, v níž se představí Leoš Noha, Barbora Mottlová a Eva Decastelo. Na pátek je připraven křest CD Pohlednice folkové skupiny Lážo Plážo.