V regionu zřejmě ojedinělý příklad toho, jak se rodák z malé české obce po emigraci v roce 1968 proslavil jako umělec v západní Evropě a hrdě se ke svému rodišti hlásí. Na oplátku si obyvatelé obce svého slavného rodáka váží a v sobotu uspořádali slavnost nesoucí jeho jméno.

Řeč je o Velenicích a francouzském sochaři Vladimíru Škodovi, jehož rodina právě 
z Velenic pochází. „Před pěti lety při podobné slavnosti pan Škoda odhalil u nás svoji první sochu. Dnes máme možnost odhalit u nás jeho druhou sochu. Pan Škoda na Velenice nikdy nezapomněl a my jsme mu za to velmi vděční," řekl Roman Buldra, starosta obce na Královéměstecku s necelými dvěma stovkami obyvatel.

Sochu odhalil sám sochař, který do Velenic na několik dnů sebou přivezl také delegaci z francouzského městečka, kde žije a má svůj ateliér. Delegaci vedl tamní starosta a podle velenických zastupitelů se rýsuje do budoucna velmi zajímavá možnost spolupráce mezi českým a francouzským regionem.

Slavnosti začaly již zmíněným odhalením sochy Vladimíra Škody s názvem Totem. „Dále vystoupil místní pěvecký sbor Velehlas, bez nějž se neobejde žádná solidní kulturní akce v okolí," konstatoval Jiří Šimek, hlavní pořadatel sobotního kulturního odpoledne. Vrcholem pak byl koncert zpěvačky Ireny Budweiserové v českobratrském kostele. „Když jsme tu zpívali se Spiritual Kvintetem před pěti lety, vypadal kostelík úplně jinak. Nyní je opravený a krásný a já jsem ráda, že tu mohu znovu zazpívat. Vy Veleničtí jste opravdu vzorní," vyznala se zpěvačka na začátku vystoupení.