V Nymburce začal festival v kině Sokol ve středu večer. Dramaturgyně přehlídky Julie Kárová vysvětlila smysl a kontext sousloví Bezpečná blízkost tak, jak jej vnímají a prezentují vybrané snímky. Nymburský spoluorganizátor Jan Kára pak vyjmenoval projekce a akce, které na návštěvníky nymburské části festivalu čekají.

Celkem je to devět filmových projekcí. Některé jsou doplněny besedami s tvůrci. Tak to bylo i u prvního dokumentu Kibera: Příběh slumu, po němž následovala beseda s kameramanem Petrem Rackem. Ještě před samotným promítáním ve foyeru kina došlo na slam poetry v podání Anatola Svahilce a Tukana.

Ve čtvrtek zavítá festival i do kavárny U Strejčka, kde se bude promítat dokument O čem sní pankáči. V pátek je na 19.30 připraven do kina Sokol dokument Vesnice plavajících krav popisující, co se stane, když trojice berlínských hipíků dorazí na farmu do východního Polska. Humorný dokument ukazuje na střet představ volnomyšlenkářů s tvrdou realitou.

Posledním festivalovým dnem je sobota, kdy od 14 hodin začíná dokument ze série Český žurnál. Film má všeříkající název Bratři Okamurovi a představuje pohled do rodiny tří bratrů: populistického politika, věřícího křesťana a úspěšného architekta. Součástí festivalu bude i večerní šesté pokračování akce Pecha Kucha night, na níž v krátkých sekvencích s diaprojekcí vystoupí zajímavé osobnosti z různých odvětví lidské činnosti. Poté festival zakončí rakouský dokument Vítejte v Sodomě. Kompletní program je k dispozici na stránkách Nymburského kulturního centra.