Tenorista Josef Navrátil-Ratili patřil koncem 19. a začátkem 20. století k našim významným pěvcům. Shodou několika okolností se dostal až do Gruzie, kde je stále považován za důležitou osobnost, podobně jako náš Bedřich Smetana.

Ve čtvrtek si v Navrátilově rodném domku, kde je také umístěna Expozice místních tradic a spolků, připomněli pamětníci a vedení obce stoleté výročí rodákova úmrtí. „Náš rodák působil v Gruzii dvaatřicet let, nejprve jako pěvec, potom jako sbormistr, který v Tbilisi vedl dva profesionální pěvecké sbory.

Systematicky se věnoval gruzínské lidové písni a propagoval místní folklór. Později pak stál i u založení gruzínské Národní opery,“ připomněl starosta František Malý. Na závěr slavnosti odhalili František Malý a jubilantka Věnceslava Skalníková zasklenou poličku s gruzínsky psanou knihou o zmiňovaném rodákovi, dar velvyslance Ivana Jestřába.

MILAN ČEJKA