Vystoupil sedmičlenný soubor Ritornello se staročeskými adventními zpěvy (roráty) vybranými z barokních zpěvníků. Kořeny rorátů sahají až do středověku. Hlavním obsahem jejich textů je zvěstování Panně Marii a očekávaný příchod Spasitele. Roráty měly velký význam v historii pro uchování a pěstování českého jazyka a přežily i josefínské reformy. Autentickou působivost jejich provedení podtrhovalo použití histrických nástrojů (theorba - basová loutna, cink, různé typy barokních fléten) i historické kostýmy souboru.

Michaela Petišková