V expozici, která vedle již publikovaných informací představuje i zcela neznámé nálezy, jsou k vidění předměty i kosterní pozůstatky zejména z nalezišť v Záluží u Čelákovic a Mochova, ale i Vestce, Slovče, Třebestovic, Pňova nebo Opolánek. Za necelý měsíc budou šperky, mince, nádoby i kosterní pozůstatky Germánů k vidění také v Polabském muzeu v Poděbradech. Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13.30 do 17 hodin.