„Zdenka Marie Nováková svoji tvorbu představila na mnoha výstavách. Její díla jsou zastoupena v Národní galerii i v Galerii hlavního města Prahy. Objevují se i jiných prestižních sbírkách, archivech nebo sbornících po celém světě. Za svoji tvorbu obdržela mnohá ocenění. Její krajinářská malba by se mohla nazvat jako abstraktní expresionismus. Zobrazená krajina je v tomto případě vlastně originální vzpomínka, která se později vybavuje z paměti,“ uvedl při vernisáži akademický malíř Jaroslav Klát.

Zmíněná malířka se dlouhou řadu let věnuje také architektonické praxi, designu nábytku, vše souběžně s pedagogickou činností. Navrhla například architektonické řešení interieru románské rotundy na hoře Říp jako památník českého státu.

Mladý kreativní umělec Jan Danzig si připravil pro návštěvníky několik obrázků, které vycházejí se street artové kultury. „K rysům jeho tvorby patří především hravost s barvou. Vlastně prozrazuje své velké zaujetí pro svět barev, nálad a nápaditostí. Někdy zase nechává téměř celou plochu plátna nedotčenou, aby o to víc vynikl základní motiv, většinou nepoužívá štětce,“ vysvětlil kurátor výstavy Vojtěch Odcházel.

Do programu zahájení patřilo vystoupení herečky a zpěvačky Jitky Osičky. Ve své produkci nazvané Pohybové obrazy se pokusila skrze svůj projev, tedy za pomoci zpěvu, tance a herectví vyjádřit určité umělecké dílo. Bylo naprosto zřejmé, že smysl svého sdělení nachází v nápadité improvizaci.

Výstava bude otevřena až do 5. května, otevřeno je denně v provozních hodinách hotelu Zámeček.