Samotnému zahájení stavby předcházela dlouhá doba příprav a vyjednávání. To, že k zimnímu stadionu, který byl slavnostně znovuotevřen v roce 2014, je potřeba dobudovat také nové šatny, bylo jasné od začátku. Po volbách v roce 2018 se deklarovaná snaha nového vedení města o vylepšení sportovní infrastruktury ihned promítla do snahy o zajištění finančních prostředků na výstavbu šaten u zimního stadionu. Město Poděbrady zažádalo o dotaci z programu Ministerstva školství a tělovýchovy a tato žádost dopadla kladně.  To znamenalo, že MŠMT se na vysoutěžené ceně 32.850.552 Kč včetně DPH podílelo dotací ve výši 15.415.500 Kč.

Stejně jako na jiných stavbách se v průběhu výstavby vyskytly problémy, které bylo potřeba řešit. Jedním z nich byla např. absence vzduchotechniky v původní projektové dokumentaci. Bylo potřeba upravit také řešení některých technologických zařízení. Celková cena se v průběhu stavby zvýšila o téměř sedm milionu korun, přičemž takřka polovinu této částky ovlivnila instalace již zmiňované chybějící vzduchotechniky. Stavba je však nyní, po vyřešení všech potíží, zdárně dokončena. Zbývá vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele parkoviště a odstavných ploch okolo zimního stadionu.

Pro každodenní život zimního stadionu bude mít otevření šaten velký význam.

„HC Poděbrady se konečně dočká toho, že každé mládežnické družstvo bude mít svou šatnu a děti se již nebudou muset tísnit ve sklepních šatnách jako doposud. Stejně tak více prostoru získá i Krasobruslařský klub Poděbrady. Součástí nové budovy je v přízemí šest nových, vzájemně propojitelných šaten. Samozřejmostí jsou sociální a hygienická zařízení, která jsou ekonomicky umístěna tak, aby sloužila vždy dvěma šatnám najednou. Dále zde najdeme hygienické zázemí pro diváky, šatny pro rozhodčí a energocentrum. V prvním patře se nachází především rozcvičovna, posilovna, ale také konferenční místnost a společenský prostor pro rodiče, čekající na své trénující ratolesti,“ uvedl uvedl Petr Fiala, předseda klubu HC Poděbrady a zastupitel města.

Vylepšený zimní stadion s novou budovou šaten bude zároveň i skvělou reklamou pro město, protože naši soupeři i všichni ostatní uživatelé stadionu, budou vždy umístěni do nových šaten. Vznikl tak moderní, plnohodnotný sportovní stánek splňující požadavky na současnou přípravu sportovců. Již nyní je evidován zájem ČSLH o spolupráci. Blízkost Prahy, nedostatečná kapacita ledových ploch v ČR a v neposlední řadě kouzlo Poděbrad dává tušit velmi zajímavé možnosti rozvoje sportovní spolupráce.

„Vím, že se již dojednávají např. podrobnosti přípravného ročního kempu sledge hokejistů před příští paralympiádou. Moderní zázemí vytváří zároveň možnost využití zimního stadionu Poděbrady jako multifunkční arény pro nejrůznější kulturně – společenské akce,“ řekl Fiala.

Otevřením nových šaten na zimáku, společně s nedávno dokončenou Městkou sportovní halou, se posunula nejen sportovní infrastruktura v Poděbradech o velký skok dopředu.