„Kdo by měl zájem začít hrát hokej, může se k nám připojit a začít trénovat. Tréninky jsou podrobně rozepsány na stránkách http://pripravka–nedhockey.blog.cz/,“ zve mladé zájemce o hokej vedoucí družstva Roman Musil. Nebo mohou rodiče kontaktovat právě vedoucího, nebo trenéra Lukáše Krále. Kontakty jsou uvedeny na stránkách.