Koncem minulého tisíciletí už plamínek života žitovlických dobrovolných hasičů skomíral. Požárů moc nebylo, přestávali jezdit na soutěže, chyběla mladší generace. Ke vzkříšení SDH Žitovlice v obci se 160 obyvateli došlo ve zlomovém roce 2000. „Mladší začali chodit na brigády, abchom měli za co nakoupit soutěžní techniku, a ženy se nenechaly zastínit, takže máme také družstvo něžného pohlaví,“ vypráví starosta hasičů Stanislav Havelka.

Znovu do boje

Osm let po znovuzrození sdružení oslavili žitovličtí hasiči 125. výročí založení zase v plné síle. Z celkem 54 členů je dnes 48 aktivních ve věku mezi 18 a 35 lety, z nich 17 žen. Družstvo žen a dvě družstva mužů během roku absolvují pět závodů Okresní ligy a deset pohárových soutěží v okolních obcích. Už popáté letos pořádali Pohár starosty obce na žitovlickém hřišti. Loni díky družstvu žen zůstal pohár v obci, muži byli druzí.

Po práci legraci

Kulturní a společenský život v obci se většinou všude točí okolo místního hostince a jeho sálu. Žitovlice zažily v minulém století požár hospody, který hasili dva dny. Dnes je zavřená, ale vedení obce se s hasiči chystají obnovit tradici hasičských plesů v únoru. „Využijeme prostor na obecním úřadu a uvidíme, jak se akce uchytí,“ plánuje starosta obce Josef Kříž.

Děti v rámci společenského života obce také nepřijdou zkrátka. Obec ve spolupráci s SDH a se sportovci pro ně pořádá Dětský den, na kterém se sejde okolo šedesáti dětí i z okolí. Na Čarodějnice se na hřišti rozhoří vatra a pro děti jsou připraveny špekáčky.

Hasičský poklad

Když starosta hasičů Havelka, který je s SDH spjatý už 42 let, našel devadesát let zapomenutou nefunkční koňskou stříkačku, místní dobrovolníci si ji vzali do parády. Na rekonstrukci se podílel také tehdejší velitel sboru František Svoboda, vyučený písmomalíř, který jí vrátil barvu a lesk. Ruční stříkačka vyrobená Rudolfem Čermákem v Teplicích byla zprovozněna na 90. výročí SDH Žitovlice a stala se jeho dodnes funkčním symbolem.

Se zařazením JPO – 5 dobrovolní hasiči při zásahu vyjíždí doplňovat vodu a řídí dopravu. Před dvěma roky pomáhali hasit požár strniště v sousedním Košíku. K dispozici mají traktor, vlek za auto a obecní přívěsnou techniku PS12 a PS8. V obci využívají závlahovou nádrž, jako zálohu vody pro cisterny. Vlastní také soutěžní nářadí a slouží jim hned dvě hasičské zbrojnice.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE