Florian Nezbeda byl členem hasičského odboje, velitel hasičského sboru v Městci Králové a velitel čtvrtého obvodu.

Po nástupu čestné jednotky a vlajkové čety následovalo položení věnce. Poté zazněla státní hymna. Městecký starosta Milan Pavlík přivítal zúčastněné. Pak zazněl projev členky sboru dobrovolných hasičů v Městci Adély Hájkové. Závěrečný projev přednesl předseda komise historie Okresního sdružení hasičů Nymburk Josef Bidmon. Ten přítomným představil hasičský odboj.

Na konci roku 1944 byl Florian Nezbeda zatčen četnictvem na rozkaz gestapa v Jičíně. Dlouhých 47 dní byl v Jičíně vyšetřován, v únoru 1945 byl odvezen do terezínské trestnice na Malou pevnost. Nezbeda byl 7. května z Terezína propuštěn. O tři dny později se dostal do Městce za svou manželkou. Ovšem hned následující den se u něj objevily skvrnitý tyfus. Deset dní po svém příjezdu zemřel.

Hasič Florián Nezbeda byl milé povahy a také výborný společník. Bral se za každého kolegu, i v době, kdy Němci nasazovali na práce.


JOSEF BIDMON