Vladimír Jeník se narodil v pátek 13. května 1949. Člověk, kterého celý život provází práce s lidmi, svůj čas vždy věnoval a stále věnuje dobrovolné požární ochraně.

V roce 1959 začínal jako mladý požárník ve svém domovském Sboru dobrovolných hasičů Velké Zboží, kde postupně prošel celou řadou funkcí od vedoucího mládeže, až po člena výboru.

Je nestorem tradičních hasičských slavností, kde má už dvacet let určenou funkci moderátora. V roce 1979 byl zvolen předsedou, později starostou Okresního sdružení hasičů Nymburk. Od roku 2011 je Čestným starostou.

Vychoval mnoho hasičských generací. V roce 1996 zahajoval první ročník hasičské ligy v požárním útoku, která se od té doby uskutečňuje každým rokem. V roce 2009 byl za svou celoživotní práci oceněn nejvyšším hasičským titulem Zasloužilý hasič. Je váženou hasičskou osobností.

Kromě hasičiny má svého velkého koníčka, kterým je myslivost. Je předsedou mysliveckého spolku Křečkov a předsedou honebního společenstva. Tak jako vychoval mnoho hasičských generací, byl i spoluzakladatelem kroužku mladých myslivců. V roce 2014 odstartoval stavbu myslivny v Křečkově.

Je hrdým otcem dvou dětí a milujícím dědečkem.

Za hasiče z Nymburska přeji k sedmdesátým narozeninám hlavně zdraví, do dalších let mnoho elánu a spousty pravých přátel kolem sebe.


BLANKA BURYANOVÁ