Tohoto klání se zúčastnilo šest družstev žen a deset družstev mužů ze čtyř okresů (nymburského, jičínského, mladoboleslavského a kolínského).

Mezi ženami vystoupilo na první místo časem 24,35 sekund domácí družstvo z Vestce. Druhé časem 24,98 sekund Velenka a třetí Chudíř s časem 24,73 sekund.
Mezi muži vybojovala těsným výsledkem prvenství Velenka před SDH Chudíř a třetím domácím Vestcem.

Soutěžní družstva si mimo fyzické připravenosti vyzkoušela i orientaci ve tmě a zároveň bojeschopnost svých přenosných požárních strojů v nočních podmínkách.

Celá soutěž proběhla na vynikající úrovni, za což starosta vesteckého sboru Lubomír Barták děkuje všem, kteří se zúčastnili organizace a řízení této akce.

Ve Vestci kladou základy sboru dobrovolných hasičů už v roce 1912.. U jeho zrodu stál pan J.E. Dobiáš, který byl v té době i starostou. Sbor, který se z původních dvanácti činných členů rozšířil na 22, měl též 15 přispívajících a 2 čestné členy. Prvním velitelem byl pan V. Pašek.

Z kronikářských záznamů vyplývá, že ve Vestci a blízkém okolí hořely historicky především stohy, stodoly, hospodářská stavení. Ovšem nebylo jich prý málo. „Vinu na požáru nenesl vždy jen zásah bleskem, dlouhodobé sucho či jiná okolnost svědčí záznam z roku 1926. V domě č.10 a č.14 byl požár údajně založen úmyslně,“ píše se v kronice vesteckého sboru „dobráků“.

BLANKA BURYANOVÁ