Sbor dobrovolných hasičů Kostomlátky má dlouholetou tradici, byl založen v roce 1920. Členská základna na začátku roku 2019 eviduje 62 členů, z toho 26 mladých hasičů a 36 dospělých členů.

Sbor je věkově velmi rozmanitý. V letošním roce se do soutěží zapojí s družstvy přípravky do 6 let, mladších 7 až 11 let, starších 11 až 15 let, dorostenců a dorostenek jednotlivců 13 až 18 let. Také s družstvem mužů a smíšeným družstvem dospělých.

Hlavně děti se scházejí při trénincích v tělocvičně od podzimu do jara. Na schůzkách nejen trénují jednotlivé disciplíny celorepublikové hry Plamen, ale také získávají znalosti a dovednosti v požární ochraně, malují, jezdí na výlety a tábory.

Několik členů se opakovaně podílelo na odstraňování následků povodní dle hesla Bližnímu svému ku pomoci. Zajišťují pomoc při živelních pohromách i brigádnickou pomoc při úklidu obecních prostor a příjezdových cest do obce. Velkou podporu při své práci má sbor ve vedení obce, které přispívá ze svého rozpočtu na činnost a vybavení sboru. (bb)