Ve zprávě jednatele z roku 1914 je zapsáno o narukování místních hasičů do války. Celkem bylo ze sboru mobilizováno 25 členů ze 30.

Župní valná hromada se pak konala v Sánech dne 29. května 1921 s hudbou a cvičením sboru se stříkačkou a žebříky. Jednota Sokol přispěla s dívčím dorostem ladnými národními tanci.

Na sjezdu Slovanského hasičstva v Praze v roce 1928 cvičilo na Strahovské pláni též 12 sánských mužů a 12 žen.

Přesuňme se téměř do současnosti, o 70 let později. Muži soutěží v požárním útoku od roku 1998 a přivezli řadu pohárů. V roce 2000 vzniklo s ochotnou pomocí týmu mužů také družstvo žen, kterým se podařilo v roce 2003 zvítězit v okresní lize.

V letech 2007 a 2008 členové sboru přistavěli sociální zařízení, krb a venkovní posezení. Následovala rekonstrukce hasičské zbrojnice v letech 2012 a 13, opravili střechu, vyměnili chatrná okna i komín za nové, zvedli část střechy na garáž pro autocisternu Tatru a zabudovali automatická vrata.

ČTYŘI ČLENOVÉ PŮSOBÍ U PROFESIONÁLŮ

Na obou stavbách bylo celkem odpracováno přes 2 000 hodin. V roce 2016 ještě provedli další úpravy na umístění automobilu Ford Transit.

Zásahová jednotka je zařazena do kategorie JPO5 v počtu 16 hasičů. Provádí požární zásahy a likvidaci nebezpečných stromů po vichřicích.

V roce 2015 podepsali hasiči Sány dohodu o sdružení prostředků s obcemi Kolaje, Vlkov pod Oškobrhem a Vrbicí na zásahy své zásahové jednotky s technikou.

U profesionálních hasičů slouží ze sánského sboru čtyři členové. Ve sboru působilo v roce 2018 celkem 32 mužů a 19 žen. Pravidelně se členové schází ve zbrojnici každý pátek přes 40 let.

Blanka Buryanová