V prostorách Hasičského záchranného sboru v Nymburce se konalo školení rozhodčích v oblasti požárního sportu. Konkrétně požárního sportu dobrovolných hasičů, soutěže Plamen pro mladé hasiče a Polabské ligy v požárním útoku.

Kvalitním lektorem byl Petr Polášek z Okresního sdružení hasičů Kolín, který je mezinárodním rozhodčím CTIF, instruktorem požárního sportu a rozhodčím v rámci soutěží pro mladé hasiče.

Dvaatřicet rozhodčích z Nymburska bedlivě poslouchalo výklad pravidel, aby i letošní hasičské soutěže proběhly v pořádku.

Po teoretické části přišla na řadu ta praktická. Celodenní školení zakončily zkušební testy písemné a ústní. Po absolvování závěrečné zkoušky rozhodčí obdrželi kvalifikaci rozhodčího pro požární sport a soutěže mladých hasičů.

Pět set mladých hasičů a hasiček, kteří se účastní hry Plamen a Polabské ligy, a dobrovolní hasiči a hasičky, kteří se účastní požárního sportu a Polabské ligy, se i v letošním roce mohou těšit na vše, co je připravené, a na rozhodování kvalifikovaných rozhodčích.


Blanka Buryanová