Rovněž pomáhali u 91 dopravních nehod a 62 požárů. Šestkrát zajišťovali únik nebezpečných látek, pětkrát zachraňovali zvířata a osoby. Číslo 22 je pak u kolonky Ostatní pomoc.

K planému poplachu vyjeli v roce 2019 celkem čtyřikrát a absolvovali jedno taktické cvičení. Celkem tak mají v záznamech 570 případů.