V současné době má nymburský sbor dobrovolných hasičů 73 členů, 23 z nich patří do výjezdové jednotky. Ta se řadí do kategorie JPO III a v minulém roce vyjela k mnoha zásahům.

Šlo zejména o požáry, odstraňování spadlých stromů a nebezpečných látek nebo záchranu lidí a zvířat. Jednotka v případě větších událostí rovněž zaskakuje za profesionální kolegy při takzvaných zálohách.

Důležitou součástí sboru je i 29 mladých hasičů a dorostenců, kteří se aktivně účastní celostátní hry Plamen, Polabské ligy a dalších závodů. Získávají tak nejen výhry, ale i důležité vědomosti, které budou v budoucím nejen hasičském životě potřebovat. Kromě hasičských dovedností se zároveň učí i zdravovědě, zejména pak první pomoci. Účastní se i zdravotnického cvičení Rescue Marathon.

Mimo pravidelné schůzky se mladí hasiči scházejí při brigádách, sběru papíru, a také často pořádají různá tematická přespání, ať při příležitosti Velikonoc, Vánoc nebo jiných svátků. Každoročně se před Vánocemi účastní charitativního běhu Christmas Night Run na podporu nemocných dětí. (bb)