Snad stojí za zmínku, že při jednom z největších požárů v roce1746, kdy lehlo popelem přes polovinu města včetně kostela a radnice, shořely veškeré pamětní knihy a privilegia města.

Peníze ze zábav

Jako každý nově vznikající sbor se i městečtí hasiči zpočátku potýkali s nedostatkem peněz na výstroj a techniku, ale byla to náročná a obětavá činnost členstva, které z vlastních zdrojů, sbírkami a pořádáním zábav získávaly potřebné finance. „Díky této činnosti si sbor zakoupil první ruční stříkačku od firmy Havelka a Metz. Obleky a přilby zhotovily místní řemeslníci. Z výtěžku oslav 50 let založení sboru, byl zakoupen mechanický výsuvný žebřík. V r. 1930 za finanční pomoci obce, zakoupil sbor motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta a motorové vozidlo značky Laurin & Klement, které sloužilo k dopravě stříkačky,“ vypočítává dlouholetý hasič a současný velitel městeckých hasičů Miroslav Louda.

Nová zbrojnice

Po 2. světové válce se činnost městeckých hasičů výrazně pozvedla. V této době měl sbor 178 členů a aktivně zde působila čtyři družstva dětí, jedno žen a dvě mužů, která úspěšně zastupovala sbor v četných okresních a krajských soutěžích. V září roku 1971 je předána hasičům nová požární stanice, která byla vystavěna v ulici Na Ptáku. V roce 1972 získává sbor autocisternu Š 706 a dopravní automobil Avia 30. Tímto krokem se z městeckých hasičů stává výjezdový sbor, který zasahuje nejen v Městci Králové, ale i v širokém okolí.

Postup mezi nejlepší

Po roce 1989 vzniká v naší republice Integrovaný záchranný systém, který spojuje součinnost hasičů, policie, zdravotníků a dalších záchranářských složek. V této době jsou městečtí hasiči zařazeni do kategorie JPO 3 s výjezdem do 10 minut. V roce 2000 je jednotka vybavena dýchací technikou a od HZS Nymburk je městeckým hasičům převeden automobilový žebřík s dosahem 30 metrů. Zároveň začíná rekonstrukce stávající stanice, neboť tato již nevyhovuje požadavkům hasičů. Byla provedena rekonstrukce vodovodního řádu, elektroinstalace a sociálních zařízení. Stanice byla plynofikována a vozidla byla napojena na kompresorovou stanici a nabíjecí zdroje. Rekonstrukce byla ukončena instalací nových, zateplených a elektricky ovládaných vrat pro všechna stání vozidel. Těmito úpravami se městecká stanice stala jednou z nejlepších stanic na okrese Nymburk.

Na základě vybavení stanice, odborné způsobilosti a odpovědného přístupu všech členů zásahové jednotky byly městečtí hasiči v roce 2002 nadřízenými orgány zařazeny jako poloprofesionální sbor kategorie JPO 2 s výjezdem do 5 minut. „Právě v tom roce přišly osudové povodně. To je pro mě jeden z nejhorších a nejotřesnějších zážitků v mém životě,“ říká starosta městeckých hasičů Jan Mozol. Více o tom v rubrice Kozlův hasičský počin.

Sbor dobrovolných hasičů v Městci Králové má v současné době 43 členů. Stanice je v současné době bez stálé služby. 14 členů výjezdové jednotky je 24 hodin denně do 5 minut po ohlášení události připraveno zasáhnout při jakékoliv události. Všichni členové jsou absolventy Ústřední hasičské školy v Bílých Políčanech na pozicích velitel, řidič – strojník, technik a hasič. „Ročně máme zhruba kolem 30 až 40 výjezdů,“ připomíná velitel.

Přesto by městečtí hasiči ve svých řadách uvítali i nové členy, případně členky. „Jednou z mála podmínek je to, aby byli schopni tomu obětovat poměrně dost ze svého volného času a měli základní fyzickou připravenost. Kdykoliv se mohou ozvat jak osobně, tak telefonem,“ říká Louda.

Činnost městeckých hasičů by se neobešla bez finančních prostředků. Ročně vedení města investuje do hasičů částku přesahující 1 milion korun. „Proto touto cestou děkujeme vedení města Městec Králové za jejich podporu a investice, které vynaloží každý rok na ochranu svých spoluobčanů,“ zakončil starosta hasičů Mozol.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.