Nejstarší fungující sbor dobrovolných hasičů na Nymbursku. Na to jsou náležitě hrdí hasiči z Kamenného Zboží, jejichž sbor předci založili už v roce 1873. Místní kronikář Pavel Macura vyhledal, že hned o rok později vyjeli hasiči na svůj první zásah do Šibic. Dokonce se v roce 1891 zúčastnili prvního sjezdu hasičů v Praze, kde mezi šestnácti sty reprezentovali čtyři právě Kamenné Zboží.

Muži vítězí i s pivem v ruce

Dnes má sbor čtyřicet devět členů, najdou se v něm i ženy, které už ale od 80. let nesoutěží. Na soutěžích v současnosti nenajdeme ani zbožské děti, pouze jedno družstvo mužů ve věku od 18 do 25 let. O tom, že za sborem stojí už mnoho úspěchů, se lze přesvědčit na obecním úřadu, kde mají vystaveny trofeje. Snad časem přibyde i nějaká mládež do právě se rozšiřující klubovny.

Muži se prý dnes v Polabské lize umisťují do první půlky. „Ve Velkém Zboží jsme se jednou zúčastnili štafety ve vypití sta piv a byli jsme druzí,“ vzpomíná s úsměvem velitel SDH Petr Macura, který je u místních hasičů dvacet let.

Kameničtí hasiči hasili i hráli

Hasičská jednotka JPO5 je dnes záložní, ale dřívě fungovala jako samostatná. „Vždy se jednalo o aktivní lidi v obci, kteří u nás zároveň hráli divadlo nebo hokej,“ vzpomíná kronikář obce Pavel Macura.

K mnoha požárům vyjela stříkačka Mára asi z roku 1936, kterou vyměnili za flašku ferneta s Poděbraďáky. Hasila v roce 1965 také místní stodolu. V 70. letech byly vyplavené Louny a Vlkava, když praskly hráze zdejších rybníků a voda se valila až k cestě. Tam kameničtí přečerpávaly vodu na pole, do kterého se vstřebala.

V 80. letech zase vzplanul zdonínský statek, konkrétně seno ve stodole. „Špatně usušené seno se zapaří a ve stodole se nebezpečně zvýší teplota. To je potom nejčastější příčina podobných požárů,“ vysvětlili bratři Macurovi.

Vzpomínky mají také na zaznamenané velké povodně v roce 2002. Tehdy kameničtí hasiči pomáhali třeba se svou avií 31 a dvěma elektrickými kalovými čerpadly odstranit následky katastrofy v Husinci u Prahy, Kozárovicích a Hoříně. V obci už hasili i hořící železné kontejnery nebo teletník v roce 2008.

V obci je hasiče vidět

Nejenže během roku čistí požární nádrž, vodu i odpady v obci nebo organizují sběr železného šrotu. Spolu se sportovci pořádají Společenský večer, spolupořádají Dětský den, zahájení sportovní sezóny a pálení čarodějnic. Dobrovolní hasiči z Kamenného Zboží absolvovali výlety s SDH Hronětice a stáli také na čestné stráži.