Po dvou letech se sbor sice rozpadl, ale v roce 1897 opět svou činnost obnovil. „Tehdy už měl sbor 16 členů, měli pracovní obleky a o rok později už jim byla zakoupena koňská stříkačka,“ přiblížil 125. letou historii dobrovolných hasičů ve Slovči velitel jednotky Oto Knobloch.

Sloveč v soutěžích reprezentují Berušky

V současné době má sbor 50 aktivních členů a 100 přispívajících. A ke sboru patří i dvacítka žen, známých jako Berušky. Právě Berušky podle Knoblocha slovečské dobrovolné hasiče úspěšně reprezentují na různých hasičských soutěžích. Vloni se v Okresní lize umístily na třetím místě a v letech 2007 a 2006 na krásném druhém místě. „Dorost nemáme, ale tyto prázdniny jsme obnovili tradici a začali jsme cvičit s dětmi. Vypadá to, že dvacet dětí by mělo přijít do našich řad,“ dodal Knobloch.

Muži se soutěží účastní také, ale podle slov Oty Knoblocha se zajímají hlavně o výjezdovou jednotku. „Soutěže jsou spíše koníček,“ dodal Knobloch s tím, že výjezdová jednotka SDH Sloveč je zařazená do kategorie JPO3, což znamená, že musí být připravena k výjezdu do deseti minut.

V letošním roce vyjížděli hasiči ze Slovče k požáru garáže v Městci Králové. „Tento požár byl asi největší akcí, při které jsme v poslední době zasahovali. Většinou jezdíme na doplňování vody,“ řekl velitel jednotky s tím, že v předchozích letech zasahovali dobrovolní hasiči ze Slovče u dvou požárů polí.

Co se techniky týče, hasičskou zbrojnicí během let prošly vozy jako osobní auto Alfa Romeo, což byl vůbec první hasičský vůz, následovala armádní Praga piccolo, pak valníková Praga RN, Škoda 706 CAS 25, kterou má sbor dodnes, a Tifa AS 16, která později putovala do Kostelní Lhoty. Na zásahové obleky dostal sbor vloni od obecního úřadu příspěvek 100 tisíc korun, za které letos nakoupil šest kusů zásahových obleků, rukavice a helmy. K zásahu jsou tedy dobrovolní hasiči vybaveni dobře alespoň po věcné stránce. S technikou je to už horší. „Doufáme, že v blízké době bychom mohli dostat novou techniku. Jsme rádi, že Škoda funguje, ale je v hodně špatném technickém stavu,“ dodal Knobloch.

Kultura v režii dobrovolných hasičů

Slovečtí dobrovolní hasiči se podílí i na kulturním dění v obci. Každoročně pořádají memoriál dvou nestorů hasičského družstva – Františka Vance a Václava Lehkého. Oba dva hodně pracovali s mládeží a František Vanc byl dokonce velitelem hasičů 26 let. Jednou za dva roky je tento memoriál spojený s konáním Okresní ligy. Letos se konal již osmý ročník. Dobrovolní hasiči se podílí také na pořádání posvícenské zábavy, společně s místním Sokolem pořádají ples, Mikulášskou besídku, maškarní a podílí se na dětských akcích jako je vítání prázdnin nebo loučení s prázdninami.

Historická sbírka hasičských přileb a uniforem

Hasiči ze Slovče se mohou pochlubit také historickou sbírkou hasičských přileb, zásahových a vycházkových uniforem, kterou vlastní jeden z místních členů SDH Josefa Bidmon. Sbírku mohou lidé vidět při různých výročích nebo akcích, které hasiči pořádají. „Část sbírky je teď zapůjčena v Čáslavi na výstavě historii hasičů,“ dodal Knobloch s tím, že sbírka čítá dvacet přileb, obleků je zhruba patnáct. Sbírka obsahuje helmy a obleky od počátku sboru, některé dokonce z dob Rakouska–Uherska. Některé jsou originály, část repliky.

Že je Josef Bidmon opravdu velký hasičský nadšenec, potvrzují i slova velitele jednotky. Nedávno prý totiž na vlastní náklady zakoupil dopravní automobil Praga RN, který se bude renovovat. Jestli se renovace povede, mohl by automobil sloužit jako dopravní prostředek na různé hasičské akce a soutěže.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.