Útlum nastal v době obou světových válek, kdy muži odešli do boje za vlast. Od roku 1945 začal sbor opět nabírat na síle a dodnes je velkou oporou i okolním obcím.

V roce 2001 přestoupil z kategorie jednotek JPO V. do JPO III., kde je stále. Jednotka je navíc předurčena k výjezdům k dopravním nehodám a také jako záloha pro Hasičský záchranný sbor Nymburk.

V letošním roce sbor získal dotaci na nákup infrakamery a kompletního zásahového D vedení. Nyní shánějí hasiči od okolních podniků, soukromníků a obcí příspěvek na automatický defibrilátor, což by byl velký přínos pro záchranu osob se srdeční příhodou v blízkém okolí.

Jednotka zároveň kromě požární ochrany provádí požární dohled pro obce Kouty, Netřebice, Nový Dvůr a Chleby.

Sbor se v obci podílí na mnoha brigádnických, sportovních i kulturních akcích. Pořádá závody v požárním útoku, hasičský bál, dětský karneval nebo zábavu na letním parketu.

V požárním sportu sbor reprezentuje družstvo žen, mu-žů, smíšené družstvo a kolektiv mladých hasičů, který vznikl v roce 2000. V nové klubovně má sbor dvě stě pohárů z umístění do třetí pozice. (bb)