V Jíkvi byl hasičský sbor založen už v roce 1884. Aktivní činnost vyvíjel až do roku 1951, kdy sbor prožíval krizi. Klesal počet členů, o práci ve sboru nejevili občané zájem. Situace se zlepšila v devadesátých letech, kdy došlo k omlazení sboru.

Další etapa hasičského spolku se začala psát v roce 2005, kdy ve výboru sboru začaly pracovat i ženy. Po 25 letech se hasiči mohli vrátit do společenské části hasičské zbrojnice, která sloužila jako dětský útulek, později jako knihovna.

Od té doby patří hasiči k nejagilnějšímu spolku v obci. Pořádají společenské a sportovní akce, věnují se dětem a mládeži, pořádají brigády, společenské akce. Mladí hasiči po léta patřili v požárním sportu do první desítky nejlepších družstev v okrese.

V roce 2013 byla z prostředků obce a z dotací dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice a modernizace vybavení společenské části. Tím se hasičárna stala důstojným zázemím pro členy sboru i místem společenského dění na vesnici.

V rámci sboru funguje jednotka, která čítá 11 členů. Sbor dobrovolných hasičů Jíkev eviduje 56 členů, z toho 13 žen, 10 dětí (od 13 do 18 let) a 34 mužů. (bb)