Členové a členky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Vykáň pořádají různé kulturní a společenské akce v obci. Nejnavštěvovanějšími jsou Československá diskotéka a Retro diskotéka. Na sklonku roku následuje tradiční Mikulášská nadílka. Nezapomínají ani na požární sport, organizují Vykáňský Florian Cup, který byl letos rozšířen o Vykáňského železného hasiče.

Hlavní činností sboru je zajištění požární ochrany v obci, na což je připraveno 12 členů sboru. SDH Vykáň se účastní okrskových cvičení. Ta loňská byla zaměřena na čerpání vody různými způsoby a prostředky, zásah při požáru s výskytem tlakových lahví a likvidaci následků úniku nebezpečných látek.

Dalším samostatným tématem je účast na soutěžích v požárním útoku, které pořádají sbory v okolí.

Loni jednotka zasahovala u tří požárů. Dvakrát likvidovala obtížný hmyz, třikrát šlo o odstranění následků silném vichru, zejména likvidaci spadlých stromů. Mimo těchto zásahů ještě jednotka vyjížděla ke zmírnění následků velkého sucha, celkem šlo o třináct výjezdů s dovozem užitkové vody a kropení silnic. (jč)