Poté směna pokračovala ve výcviku s automobilovým jeřábem. V rámci preventivně výchovné činnosti si připravili ještě program pro návštěvu mladých hasičů ze sboru Hrubý Jeseník. "Předvedli jsme jim naši techniku, práci lezecké skupiny a nakonec hašení z automobilové plošiny. Mladým hasičům se návštěva moc líbila," dodali hasiči.