Sbor byl založen v roce 1878 z popudu banky Slávie a tehdy se do něj přihlásilo 30 členů. Podmínky banky byly jednoduché, aby se občané Chroustova a dalších okolních obcí hromadně pojišťovali u ní a banka pak zdarma dodá do obce čtyřkolovou stříkačku. Zachoval se i zápis obecního zastupitelstva ze dne 7. května 1878, kde se mimo jiné píše: „Ujednalo se, že sboru hasičskému v Chroustově, pakliže se utvoří a činnost jeho zaujme, poskytne se z obecní pokladny 100 zlatých na zřízení šatstva a drobného hasičského náčiní.“ Sbor hasičský byl sestaven, ale nebylo dostatek peněz na výzbroj a proto si vypůjčil ze zdejší záložny 350 zlatých. Částka však přesto nestačila a musela být doplňována dobrovolnými sbírkami a příspěvky od obce. Další příjmy plynuly z příspěvků, které sbor obdržel za účast na pohřbech, při požárech, z výtěžků zábav a divadel a tak byl dluh pomalu splácen.

V roce 1900 se v obci konal župní sjezd a hasiči při něm provedli veřejné cvičení. Obdobnou činnost prováděl až do roku 1939. Ve válečných letech byla činnost sboru výrazně omezena.

Vroce 1948 byla zakoupena motorová stříkačka a zároveň sbor obdržel nepojízdné hasičské auto. Jeho oprava se protáhla až do roku 1952, kdy se 13. ledna uskutečnila první zkušební jízda. Auto potom sloužilo sboru až do počátku 60. let. V té době byla také dokončena výstavba nové hasičské zbrojnice, kterou po různých úpravách užívá sbor dodnes.

SDH Chroustov má nyní hasičkou jednotku zařazenou do JPO3. „Pro svolání družstva slouží od roku 2004 poplachová siréna, ovládaná počítačovým zařízením, které na pokyn uvede sirénu v činnost a zároveň všem členům požárního družstva zašle SMS zprávu,“ uvedl starosta chroustovských hasičů Josef Piroutek, který je v čele hasičského sboru už úctyhodných 32 let. V poslední době zasahovali Chroustovští třeba u požáru strniště v Židovicích, ale zúčastnili se i záchranných akcí při povodních.

Velkou náhodou přišel sbor bezplatně ke Škodě 706 CAS 25, kterou dokonce pražští hasiči převedli bezplatně na obec. „Byl tu jeden chalupář, který měl u Pražáků kamaráda, takže se to povedlo. Museli jsme ale přestavět hasičárnu, aby se nám tam auto vešlo. To už bylo podruhé. Nedaly se víc zvedat stropy, takže jsme museli vykopat podlahy,“ vzpomíná s úsměvem starosta hasičů.

Kromě zásahů u požárů a úklidových pracech po silných vichrech mají chroustovští hasiči spoustu jiných aktivit. Vydělávají si na svou činnost pořádáním společenských akcí v obci a sběrem starého železa. „Z peněz pak na dětském dni nebo na karnevalu dáváme dětem dárkové balíčky. Zaplatili jsme si i nové vycházkové uniformy,“ říká spokojený Josef Piroutek, který od Sdružení hasičů Čech a Moravy dostal jedno z nejprestižnějších ocenění – Medaili sv. Floriana za celoživotní práci pro hasiče. „To mě tehdy dojali,“ svěřuje se.

SDH je jedinou organizací v obci. Proto hasiči organizují všechny společenské akce sami. Chodí každého osobně zvát na ples i s tombolou a každému, kdo se plesu nezúčastní a vyhraje, přivezou cenu z tomboly až domů. Zúčastňují se také požárního sportu, SDH má družstvo žen a mužů.