Galerie: Na slavném stadionu Polabanu se pasou ovce a kozy