Galerie: Balkánská dechovka Lipno rozdováděla děti i rodiče