„Termín valné hromady OFS Nymburk se vzhledem ke Covid-19 posouvá na 10. února 2021,“ stojí mimo jiné na oficiálních stránkách okresního svazu.

S tím je spojený také posun termínu na návrh kandidátů. „Vzhledem k posunutí termínu konání valné hromady se posouvá také termín, do kterého mohou kluby navrhovat kandidáty do volených orgánů OFS. Tento nový termín je 3. února 2021 do 12 hodin. Způsob a podmínky podávání návrhů jsou stejné jako při původním termínu,“ stojí na stránkách svazu.

„OFS Nymburk navrhl všem kandidátům, které kluby navrhly v původním termínu, tedy do 30. prosince 2020, aby do 10. ledna 2021 doručili na OFS svoje „navštívenky“, ve kterých se mohou představit, a tyto navštívenky tak, jak budou doručeny OFS Nymburk, zveřejní na svých stránkách nejpozději 11. ledna 2021,“ píše se na svazovém webu.

„OFS Nymburk také nejpozději 11. ledna 2021 zveřejní seznam klubů, které mají v souladu se Stanovami OFS Nymburk a v souladu s výkladem těchto stanov od právního oddělení FAČR právo účastnit se valné hromady OFS Nymburk. I když kluby s právem účasti na VH OFS Nymburk již pozvánky obdržely, obdrží pozvánky nové s novým termínem,“ uvádí internetové stránky OFS Nymburk. (mal)

Kandidáti

Na post předsedy

Tomáš Koníček
Karel Nehasil

Do Výkonného výboru

Oldřich Bíža
Pavel Klíma
Tomáš Koníček
Antonín Krumpholc
Aleš Langr
Martin Malát
Karel Nehasil
Radomil Noll
Lukáš Urban
Zdeněk Vančura
Jan Záhora

Do Revizní komise

Lukáš Dont
Milan Karlík
Pavel Klíma
Tomáš Koníček
Luděk Kutmon
Aleš Langr
Lukáš Urban
Lukáš Vorlíček
Jan Záhora
Tomáš Živnůstka