Trénink bude  na hřišti v Ostré pod vedením zkušených trenérů Dozorec Jiří st., Dozorec Jiří ml., Byrtus Daniel, Birkuš Tomáš, Doseděl Ladislav, Petlička Josef  a Tesař Jaroslav. Příchozí děti se mohou kdykoliv zapojit do tréninkových jednotek. Rodičům dětí budou zodpovězeny jakékoliv otázky v oblasti fungování fotbalu v Ostré. V případě dotazů volejte předsedu klubu Feita na telefonní číslo  777 080 806.