Tresty nepodmíněné

6 soutěžních utkání (dále SU) – Jakub Novotný (žák Litol), 3 SU – Zdeněk Kugler (dorost Všechlapy), 1+2 SU – Jan Košvanec (Opočnice).

Tresty podmíněné do 31. července

6 SU – Ondřej Novotný, 4 SU – Ondřej Dvořák (oba žáci Litol), 3 SU – Petr Čepek (Odřepsy), 2 SU – Petr Spilka (Polaban Nymburk), 1 SU – Jan Cílek (Přerov), Tomáš Festa (Tatce), Tomáš Šimůnek (dorost Bobnice), Martin Langer, Martin Kvíz (oba K. Lhota), Jakub Macek (dorost Straky), František Salmon (Velenice). Neprojednáno: Fr. Kalaš (Poříčany).